Snelgroeiende bomen

Bij het ontwerp van een tuin of openbare ruimte, nemen bomen een belangrijke plaats in. Als je snel wilt genieten van een mooi resultaat, dan kun je gebruik maken van snelgroeiende bomen.

In dit blog wordt uitgelegd wat de voordelen zijn van snelgroeiende bomen. Wil je meer weten over het herkennen van bomen? Lees dan het blog over dit onderwerp.

Na een Visual Tree Assessment (VTA-controle)  kan het zijn dat sommige bomen als risicoboom worden aangemerkt en niet meer duurzaam in stand kunnen worden gehouden. Als dit het geval is en je wilt een nieuwe boom terugplanten, dan kan een snelgroeiende boom een goede keuze zijn.

Als er (beeldbepalende) bomen staan in de directe omgeving waar je wilt gaan bouwen, dan wordt er vanuit de gemeente gevraagd om de uitvoering van een Bomen Effect Analyse (BEA). 

Het komt voor dat na de uitvoering van een BEA onderzoek blijkt dat bestaande bomen niet duurzaam in stand kunnen worden gehouden. Dan kan het herplanten van snelgroeiende bomen een goede strategie zijn om snel de positieve effecten van bomen in de omgeving van het plangebied te herstellen of te verbeteren. De beschikbare ondergrondse en bovengrondse groeiruimte is dan het uitgangspunt voor de boomsoortkeuze en gewenst boombeeld.

Waarom Snelgroeiende Bomen Planten?

Het idee van snelgroeiende bomen die je tuin of buitenruimte direct vorm geven, spreekt tot de verbeelding. Door snelgroeiende bomen toe te passen heb je snel resultaat.

Snelgroeiende bomen dienen niet alleen als natuurlijke privacy-schermen, maar hebben ook een functie als effectieve wind-  en zonneschermen. Een boom in het gazon kan een parkachtige uitstraling geven. Daarnaast vervullen deze bomen veel verschillende ecosysteemdiensten.

Snelgroeiende bomen inheems

Doordat inheemse soorten al lang groeien in Nederland en zich eeuwenlang aan de groeiomstandigheden hebben aangepast, hebben inheemse bomen en struiken de voorkeur bij nieuwe aanplant door enkele grote voordelen die ze te bieden hebben:

Het zijn soorten die cultuurhistorisch gezien ons landschap vorm hebben gegeven waar we ons thuis en mee verbonden voelen;

Deze soorten zijn het die beter zijn aangepast aan uitzonderlijke vorstperiodes en ziektes.

Bekend voorbeeld is dat autochtone meidoorn (vrijwel) ongevoelig is voor bacterievuur (ook wel perenvuur genoemd). Meidoorn planten geteeld uit Zuid-Europees zaad, een gebruikelijke werkwijze, zijn echter zeer gevoelig voor deze ziekte;

Groei en bloei van deze planten en de momenten waarop rupsen, bijen of vogels sterk van hun blad, nectar en struifmeel afhankelijk zijn, zijn in de loop van de tijd op elkaar afgestemd.

Een belangrijk verschil met niet-autochtone soorten die vaak eerder – lees te vroeg – uitlopen/bloeien.

 

Hier zijn enkele voorbeelden van inheemse Europese bomen die over het algemeen als snelgroeiend worden beschouwd:

Populieren (Populus spp.):Populieren, zoals de ratelpopulier (Populus tremula), staan bekend om hun snelle groei. Ze komen veel voor langs rivieren en in vochtige gebieden. 

Wilgen (Salix spp.:Wilgen zijn snelgroeiende bomen en struiken die in verschillende Europese ecosystemen voorkomen. Ze gedijen goed in vochtige omstandigheden.

Es (Fraxinus excelsior):De gewone es is inheems in Europa en groeit relatief snel. Deze boom wordt vaak aangetroffen in gemengde bossen.

Eiken (Quercus spp.):Sommige eikensoorten, zoals de zomereik (Quercus robur), kunnen redelijk snel groeien. Eiken zijn kenmerkende bomen in Europese bossen.

Berk (Betula spp.):De ruwe berk (Betula pendula) is een snelgroeiende loofboom die veel voorkomt in Europese bossen. Hij staat bekend om zijn witte schors.

Haagbeuk (Carpinus betulus):De haagbeuk is een inheemse boom die vrij snel groeit. Het wordt vaak gebruikt voor heggen en als sierboom.

Veldesdoorn (Acer campestre): De veldesdoorn is een inheemse Europese esdoornsoort die redelijk snel groeit. Het heeft karakteristieke gelobde bladeren.

Lijsterbes (Sorbus aucuparia):De lijsterbes groeit snel en komt voor in veel Europese bossen. Het staat bekend om zijn sierlijke bloemen en bessen.

Houd er rekening mee dat de snelheid van de groei kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder bodemkwaliteit, klimatologische omstandigheden en beschikbaarheid van water. Bij het kiezen van snelgroeiende bomen voor een specifieke locatie is het altijd raadzaam om advies in te winnen bij een boomtechnisch adviseur. Boomadvies van een boomspecialist?| Allround boomadviesbureau (jansenboomverzorging.nl)

Snelgroeiende bomen met grote bladeren

De plataan (Platanus hispanica acerifolia) is een opvallende boomsoort die bekend staat om zijn snelle groei en grote bladeren. Hier is een uitleg over waarom de plataan als snelgroeiend en met grote bladeren wordt beschouwd:

Snelle Groei:

Platanen hebben de reputatie snel te groeien, wat betekent dat ze relatief snel hoogte bereiken en zich ontwikkelen. Dit maakt ze aantrekkelijk voor landschapsprojecten waar snel resultaat gewenst is.

Grote Bladeren:

De plataan heeft grote handvormige bladeren met duidelijke lobben. Deze bladeren kunnen indrukwekkende afmetingen bereiken, waardoor de boom een weelderige uitstraling krijgt een groot boomkroonvolume.

Aanpassingsvermogen:

Platanen zijn zeer aanpasbaar aan verschillende bodem- en klimaatomstandigheden. Dit aanpassingsvermogen draagt bij aan hun snelle groei en maakt ze geschikt voor verschillende omgevingen.

Bladval:

Tijdens de herfst verandert het blad van de plataan in mooie tinten geel en bruin voordat het valt. Dit draagt bij aan de esthetische aantrekkingskracht van de boom.

Schaduwrijke Eigenschappen:

Door hun snelle groei en grote bladeren bieden platanen uitstekende schaduw. Dit maakt ze geschikt voor het creëren van schaduwrijke plekken in tuinen, parken en stedelijke gebieden.

Duurzaamheid:

Platanen zijn over het algemeen duurzaam en kunnen lange tijd standhouden in verschillende omgevingen. Ze hebben een robuuste structuur die ze bestand maakt tegen verschillende weersomstandigheden.

Stadsbeplanting:

Platanen worden vaak gebruikt als straat- en stadsbomen vanwege hun vermogen om snel te groeien, schaduw te bieden en luchtverontreinigingen te verminderen.

Mooie Schors:

Naast hun grote bladeren hebben platanen ook karakteristieke afschilferende schors, wat bijdraagt aan hun visuele aantrekkingskracht, vooral in de wintermaanden.

Snelgroeiende boom Plataan

De Koningslinde (Tilia europaea Pallida) staat bekend om zijn majestueuze verschijning, grote bladeren en relatief snelle groei. Hieronder een uitleg over de eigenschappen van deze boomsoort

Snelle Groei:

De Koningslinde behoort tot de lindefamilie en staat bekend om zijn snelle groei. In gunstige (bodem) omstandigheden kan deze boom aanzienlijke hoogte bereiken in relatief korte tijd, waardoor het een populaire keuze is voor landschapsbeplanting.

Groot Bladformaat:

Het blad van de Koningslinde is opvallend groot en hartvormig, wat bijdraagt aan de esthetische aantrekkingskracht van de boom. Hartvormige Bladeren:

De bladeren van de Koningslinde zijn grote bladeren

Schaduwrijke Eigenschappen:

Door de combinatie van snelle groei en groot bladformaat biedt de Koningslinde een groot boomkroonvolume en goede schaduwwerking.

Duurzaamheid:

De Koningslinde is over het algemeen een duurzame boom die goed gedijt in verschillende bodem- en klimaatomstandigheden. Dit draagt bij aan de levensduur van de boom.

Historische Waarde:

Lindebomen, waaronder de Koningslinde, hebben historische en culturele waarde. Ze worden vaak geplant in parken, pleinen en langs straten en ook als herrinnering/ herdenking.

Ecologische Waarde:

Naast hun esthetische kenmerken bieden lindebomen ook ecologische waarde door bijen aan te trekken. De bloemen van de Koningslinde zijn een belangrijke nectarbron voor bijen en andere bestuivende insecten.

Kortom, de Koningslinde wordt gewaardeerd vanwege zijn combinatie van snelle groei, groot bladformaat en esthetische aantrekkingskracht, waardoor het een populaire keuze is voor landschapsarchitectuur en groenontwikkeling.

Snelgroeiende groenblijvende bomen

Snelgroeiende groenblijvende bomen kunnen een uitstekende keuze zijn voor tuinen en landschapsontwerpen waar het behoud van bladeren gedurende alle seizoenen wenselijk is. Bij het kiezen van snelgroeiende groenblijvende bomen is het belangrijk om rekening te houden met de specifieke groeiomstandigheden, zoals bodemtype en klimaat, om de beste resultaten te bereiken.

Hieronder volgt een omschrijving van een aantal soorten.

Laurierkers (Prunus laurocerasus):

Laurierkers is een snelgroeiende groenblijvende struik of kleine boom met glanzende, donkergroene bladeren. Uitstekend geschikt voor heggen en geeft snel een dichte groene wand met veel pricacy.

Laurierkers-snelgroeiend

Leylandcipres (× Cuprocyparis leylandii):

Leylandcipres is een populaire keuze voor snelgroeiende hagen. Het heeft dicht opeengepakte, groenblijvende naalden en biedt snel een dichte groene wand met veel pricacy.

Thuja (Thuja occidentalis):

Verschillende soorten Thuja, zoals de Thuja occidentalis ‘Brabant’, groeien snel en behouden hun naalden het hele jaar door. Deze soort verdraag snoei uitstekend en kan ook toegepast worden als smalle haag bij een tussenscheiding. Dit vergt wel meerdere malen per jaar snoeien om de haag smal en strak te houden.

Hulst (Ilex aquifolium):

Hulst is een groenblijvende boom met glanzende, stekelige bladeren. De bessen/vruchten geven in de late herfst voedsel voor vogels. De variëteit J.C. van Tol heeft minder scherpe stekels aan het blad.

Cryptomeria (Cryptomeria japonica):

 Ook bekend als Japanse ceder, is een snelgroeiende, kegelvormige boom met groenblijvende naalden.

Blauwe Californische Cipres (Cupressus macrocarpa ‘Blue Ice’):

Deze variëteit van de Californische cipres heeft blauwgroene bladeren en groeit relatief snel.

Japanse Kwee (Pittosporum tobira):

De Japanse kwee is een groenblijvende struik of kleine boom met glanzende bladeren. Het heeft een dichte groeiwijze en groeit snel.

Gouden Leylandcipres (× Cuprocyparis leylandii ‘Castlewellan Gold’):

Deze variëteit van de Leylandcipres heeft opvallende gouden bladeren en groeit snel. Het voegt kleur en hoogte toe aan de tuin.

Snelgroeiende bomen voor kleine tuin

Veel van bovenstaande snelgroeiende bomen zijn geschikt voor een kleine tuin. Check van tevoren altijd goed de eigenschappen van de boom voor u hem in een kleinere tuin plaatst.

Ecosysteemdiensten van bomen

Ecosysteemdiensten zijn de gunstige bijdragen die ecosystemen leveren aan menselijk welzijn. Deze diensten zijn essentieel voor ons dagelijks leven en onze economie.

  • Bomen nemen CO2 op en geven zuurstof af, waardoor de luchtkwaliteit wordt verbeterd. Dit zorgt voor frisse en gezonde lucht in de omgeving.
  • Luchtfilter: Naast zuurstofproductie absorberen bomen ook luchtverontreinigende stoffen zoals stikstofdioxide en zwaveloxide. Ze fungeren als natuurlijke luchtreinigers, waardoor de luchtkwaliteit wordt verbeterd.
  • Schaduw en Koelte: Bomen bieden schaduw op zonnige dagen, waardoor je een koelere plek hebt om te ontspannen. Ze absorberen warmte, verminderen de omgevingstemperatuur en bieden schaduw, wat bijdraagt aan het verzachten van de impact van stedelijke hitte-eilanden. Bovendien helpen bomen bij het verminderen van klimaatverandering door koolstof op te slaan.
  • Biodiversiteit: Bomen trekken verschillende soorten dieren aan, zoals vogels en insecten. Op een zomereik kunnen bijvoorbeeld tot wel ruim 400 verschillende soorten insecten voorkomen.
  • Visuele Aantrekkingskracht: Een goed geplaatste boom kan de esthetische waarde van je tuin enorm verbeteren. Het voegt hoogte, structuur en kleur toe, wat de algehele uitstraling verfraait.
  • Privacy en Afscherming: Strategisch geplaatste bomen kunnen dienen als natuurlijke afscheidingen, waardoor je meer privacy in je tuin krijgt. Het geeft een rustiek effect aan de tuin.
  • Waardevermeerdering van Eigendom: Een goed onderhouden tuin met mooie bomen kan de waarde van je eigendom verhogen. Het zorgt voor een groene uitstraling.
  • Geluidsdemping: Bomen kunnen ook helpen bij het verminderen van geluidsoverlast. Ze absorberen geluidsgolven en creëren zo een rustigere omgeving.

Wilt u meer weten over het thema: bosplantsoen? Lees dan dit artikel

Hulst

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven