Boomadvies

Boomadvies nodig?

Adviesbureau voor bomen en ecologie Jansen boomadvies is gespecialiseerd in boomonderzoek, advies en ecologie. We hebben de kennis en ervaring om u bij te staan en te adviseren bij uw vragen over uw boom of bomen.

Ons boomonderzoek doen we op basis van jarenlange praktijkervaring, gedegen en actuele kennis en technieken. Ons boomonderzoek wordt gevolgd door een praktisch en onafhankelijk advies. Dat kan mondeling of in de vorm van een rapportage. Onze rapportage geeft in heldere en duidelijke taal advies over uw bomen.

Meer informatie over boomadvies:

  • VTA controle
  • Groeiplaats onderzoek bomen
  • Onderzoek breuken en boomholtes
  • Onderzoek aantasting
  • Boom effect analyse
  • Wet natuurbescherming; flora en fauna onderzoek en advies

Voor vragen of advies kunt u ook vrijblijvend het contactformulier invullen.

VTA controle

Als boomeigenaar dient u te voldoen aan de algemene zorgplicht. Uit deze zorgplicht komt voort dat een boom periodiek en op systematische wijze visueel geïnspecteerd moet worden door een deskundige. Indien er tijdens een boomveiligheidscontrole gebreken worden geconstateerd dient er actie ondernomen te worden om de bijbehorende risico’s te beperken.

Boomveiligheidscontroles worden veelal uitgevoerd door gebruikt te maken van de VTA-methode (Visual Tree Assessment). Bomen worden met behulp van deze methodiek visueel beoordeeld op biologische en mechanische symptomen die duiden op (verborgen) gebreken.

Jansen boomadvies is gespecialiseerd in het uitvoeren van boomveiligheidscontroles

Jansen boomverzorging boomonderzoek en VTA controle
Jansen boomverzorging en boomadvies
Jansen boomverzorging VTA controle
Scroll naar top