Boomadvies door de specialist

Adviesbureau voor bomen en ecologie Jansen boomadvies is gespecialiseerd in boomonderzoek, advies en ecologie. We hebben de kennis en ervaring om u bij te staan en te adviseren bij uw vragen over uw boom of bomen.

Ons boomonderzoek doen we op basis van jarenlange praktijkervaring, gedegen en actuele kennis en technieken. Ons boomonderzoek wordt gevolgd door een praktisch en onafhankelijk advies. Dat kan mondeling of in de vorm van een rapportage. Onze rapportage geeft in heldere en duidelijke taal advies over uw bomen.

Jansen boomverzorging VTA controle

Wat doen wij als boomadviesbureau?

Meer informatie over boomadvies:

Boomadvies en boomonderzoek

Ons boomonderzoek doen we op basis van jarenlange praktijkervaring, gedegen en actuele kennis en technieken. Ons boomonderzoek wordt gevolgd door een praktisch en onafhankelijk boomadvies. Dat kan mondeling of in de vorm van een rapportage. Onze rapportage geeft in heldere en duidelijke taal advies over uw bomen. Indien gewenst kunnen we voor u bomen een zogeheten bomenpaspoort aanmaken en de bomen inmeten in een GIS (geografisch informatie) systeem, zodat u een duidelijk overzicht hebt van de standplaats van uw bomen.

Jansen boomverzorging en boomadvies
Jansen boomverzorging boomonderzoek en VTA controle

Boomadvies en boombeheerplan

Het boomadvies kan indien gewenst uitgewerkt te worden in een boombeheerplan met snoeimaatregelen en frequenties. Planmatig boomonderhoud wordt op deze manier één van de meest duurzame bijdragen aan de levensduur van een boom. De financiële consequenties van planmatig boomonderhoud zijn verhoudingsgewijs laag. Zeker als je deze kosten afzet tegen de kosten die gemoeid zijn met uitval van bomen. Planmatig en doelgericht boomonderhoud, vastgelegd in een praktisch uitvoerbaar boombeheerplan, biedt garantie voor veilige duurzaam beheerde bomen!

Boomadvies en ruimtelijke ontwikkeling

Boomadvies voor ruimtelijke ontwikkeling is feitelijk een continuproces. Iedere dag wordt er wel gewerkt aan infrastructuur ( ondergronds en bovengronds). Bouwprojecten, wegreconstructies, rioleringsvervanging, vervanging van bestrating of stadsmeubilair zijn aan de orde van de dag. Het juiste onderzoek en advies zorgt voor een verantwoord beleid met betrekking tot de aanwezige bomen en hun esthetische en economische waarde voor de omgeving.

Verschillende vormen van boomadvies/boomonderzoek

Afhankelijk van de fase van een project verschilt het gewenste advies met betrekking tot de bomen die in de ruimte aanwezig zijn. Hieronder een opsomming van mogelijk onderzoek en/of advies dat nodig is om een goede  beslissing te nemen over de betrokken bomen.

Boomadvies en heldere rapportage

Een groeiplaatsonderzoek wijst uit welke maatregelen het best kunnen worden getroffen om de bomen optimale kansen te bieden op hun huidige of toekomstige standplaats. Een heldere rapportage verschaft inzicht in de diverse groeiplaatsaspecten en reikt een passend pakket van maatregelen aan.

Extreme weersomstandigheden hebben een effect op onze bomen en planten. De effecten zijn nu al duidelijk waar te nemen. Het gebrek aan water zorgt ervoor dat jonge planten verdrogen. De hitte op de stammen kan dan weer leiden tot schorsbrand. En door hevige regen of onweders kunnen bomen dagenlang onder water staan. Het antwoord? Zogenaamde klimaatbomen. Dit zijn bomen waarvan uit onderzoek is gebleken dat ze beter bestand zijn tegen de verandering van het klimaat. Je kan ze opdelen in 3 categorieën:

  • Bomen die het hoofd koel houden in de hitte
  • Bomen die bestand zijn tegen droogte
  • Bomen die bestand zijn tegen natte voeten

Wilt u ons inschakelen of heeft u meer informatie nodig?

Scroll naar boven