Boom effect analyse

Wat is een boom effect analyse

Wanneer er bijvoorbeeld gebouwd gaat worden in de buurt van bomen, dan is vaak een BEA nodig.

Als er gebouwd gaat worden rondom bomen, dan veranderd vaak de inrichting of het gebruik van de ruimte in de directe omgeving van de boom. Dit kan zowel een tijdelijke als een blijvende verandering zijn voor de boom. Bouwactiviteiten rondom bomen hebben invloed op de ondergrondse en bovengrondse groeiplaats van de bomen. Omdat bomen belangrijke functies hebben, wordt er door de gemeente waar u woont gevraagd om een Bomen Effect Analyse uit te laten voeren.

Het doel van een Bomen effect analyse

Het doel van een BEA is:

 • Middels een zogeheten 0 meting de bomen voorafgaand aan de werkzaamheden inspecteren en de huidige conditie en levensverwachting te bepalen.
 • Kansen en knelpunten in kaart brengen
 • Randvoorwaarden opstellen om de bomen indien mogelijk duurzaam in stand te kunnen houden

 

Boom-effect-analyse
boom-effect-analyse

Functies van bomen

Bomen vervullen onder meer de volgende functies:

 • Verkoeling
  Gezonde bomen in een goede groeiplaats verdampen water, reflecteren zonlicht en geven natuurlijk veel schaduw. Daardoor functioneren bomen als een soort natuurlijke airco
 • Waterberging en buffering
  Bomen die in een goede bodem staan, kunnen tijdelijk wel 15 tot 25% vocht bufferen. Daarom is een goede (her) inrichting van de groeiplaats zo belangrijk!
 • Leefomgeving van flora en fauna
  Denk hierbij aan bodemleven, insecten, vogels, (kleine) zoogdieren, ondergroei etc.
  En nog veel meer functies, kortom, bomen zijn het waard om beschermd te worden, en een BEA biedt goede mogelijkheden om de kansen en knelpunten in kaart te brengen. 

Hoe gaat een boom effect analyse in zijn werk?

Als voorbeeld nemen we de aanvraag voor het plaatsen van een nieuw gemetselde schuur. In de omgeving staan een vijftal bomen, waarvan er één met een monumentale status. Deze nieuwe schuur heet ook in vaktaal ook wel ‘voorgenomen projectplan’.

Op het moment dat deze aanvraag ingediend is bij de gemeente, dan vindt er door de gemeente een check op een aantal onderdelen plaats. Onder meer of er bomen zijn die mogelijk binnen het projectplan vallen.  Als dat zoals in het voorbeeld het geval is, dan wordt je gevraag om door een deskundige een Bomen Effect Analyse op te laten stellen. Dat wordt ook wel de ‘uitvraag’ genoemd.

In welke 4 stappen wordt een boom effect analyse uitgevoerd?

Bureaustudie

Als eerste wordt er een bureaustudie gedaan. Dit houdt in dat de beschikbare documenten bestudeerd worden zoals:

 • De bouwtekening
 • De brief met de uitvraag van de gemeente
 • Klic – melding

Veldwerk

Tijdens het veldwerk wordt er op de locatie waar gebouwd gaat worden onderzoek gedaan. De volgende onderzoeken worden uitgevoerd:

 • 0-meting bomen middels een VTA ( visual tree assesement) in gewoon Nederlands heet dat een visueel boom onderzoek. Deze VTA houdt in dat je heel gericht de boom gaat bekijken of er eventuele mechanische gebreken in de boom aanwezig zijn.Ieder boom wordt ingemeten en beoordeeld op onder meer:
 • Conditie
 • Toekomstverwachting
 • Mechanische gebreken

Bodemonderzoek

De bodem waarin de bomen staan wordt op hoofdlijnen beoordeeld op onder meer:

 • Welke grondsoort het is
 • Doorwortelbare ruimte
 • Hoe het wortelpakket ontwikkeld is
 • Mate van verdichting

Ruimtestudie

 • Onderzoeken wat de huidige bovengrondse groeiruimte van de bomen is
 • Onderzoeken wat de huidige ondergrondse groeiruimte is

Analyse uitvoeren

Al de beschikbare gegevens van de bureaustudie en het veldwerk worden gebruikt om een analyse te uit te voeren. Er wordt dan gekeken of de bomen binnen de directe invloedsfeer van de nieuwbouw vallen. Stel dat dit het geval is, dan worden er kansen en knelpunten uit gefilterd. Aan de hand van deze kansen en knelpunten kan vervolgens de impact van de uitvoering op de op de bomen beschreven worden.

Eindoordeel

In het eindoordeel wordt de volgende vraag beantwoordt:

 • Kunnen de bomen op basis van het voorgenomen plan duurzaam in stand worden gehouden?
 • Als het antwoord ja is, dan worden er randvoorwaarden en een advies opgesteld.

Randvoorwaarden voor de bescherming van bomen

Randvoorwaarden zijn belangrijk om de bomen te kunnen beschermen. Stel dat de bomen behouden kunnen blijven dan is het  natuurlijk wel belangrijk om voor, tijdens den na bouw rekening te houden met de bomen. De volgende randvoorwaarden kunnen worden opgesteld in de Bomen Effecte Analyse:

 • Inzet van een toezichthouder tijdens de werkzaamheden
 • Deze toezichthouder kijkt bij de graafwerkzaamheden mee en beslist of er bijvoorbeeld wortels weggezaagd mogen worden
 • Boombescherming
 • Bomen kun je voor en tijdens de bouw beschermen door bijvoorbeeld:
 • Hekken te plaatsen
 • Rondom de boom bescherming aanbrengen
 • Poster werken rond bomen ophangen
 • Hierop staat heel mooi weergegeven wat je beter wel en wat je beter niet kunt doen tijdens het werken rond bomen.
bomen-effect-analyse
bomen-effect-analyse

Voor meer info of een offerteaanvraag gebruik het contactformulier

Contactformulier
Scroll naar boven
Contact via WhatsApp