VTA controle

Wij zijn gecertificeerd boomveiligheidscontroleur

Wat is een VTA-controle?

De VTA-controle of boomveiligheidscontrole is een manier om naar een boom te kijken en te controleren op eventueel aanwezige gebreken en ziekten. VTA staat voor de Engelse woorden Visual Tree Assessment, in gewoon Nederlands heet dat visueel boom onderzoek.

Waarom is een VTA controle of boomveiligheidscontrole nodig?

Als er bij jou in de tuin bomen staan, dan heb je als boomeigenaar een zogeheten zorgplicht voor deze bomen. Door je bomen visueel te laten onderzoeken en te onderhouden voldoe je aan deze zorgplicht. Je kunt een VTA-controle uit laten voeren voor een of meerder bomen. Zo’n controle dient uitgevoerd te worden door een gecertificeerde boomcontroleur.

VTA-controle

Wat houdt zorgplicht voor bomen in?

In Nederland heb je als eigenaar van een boom een wettelijke zorgplicht, het is je eigen verantwoording er voor te zorgen dat uw boom in goede gezondheid en conditie is. Een boom mag natuurlijk nooit een gevaar vormen voor de veiligheid

Is je boom in slechte conditie en er ontstaat schade of letsel als gevolg van gebreken aan je boom, dan kun je daarvoor aansprakelijk worden gesteld met alle vervelende gevolgen van dien.

Hoe gaat een VTA controle in zijn werk?

De bomen worden tijdens een VTA- controle visueel geïnspecteerd. Als boomveiligheidsinspecteur kijk ik tijdens deze controle heel gericht de hele boom na op eventueel zichtbare gebreken en aantastingen. Om een VTA-inspectie goed uit te kunnen voeren is een goede opleiding en veel ervaring nodig. De gebreken worden genoteerd en in een VTA-rapportage verwerkt.

VTA-controle

Wat staat er in een VTA-rapportage (boomrapport?

In de VTA-rapportage staan verschillende belangrijke gegevens van de boom. Onder andere:

 • De boomsoort
 • Diameter op 130 cm boven maaiveld
 • Boomhoogte
 • Conditie van de boom
 • Toekomstverwachting
 • Geconstateerde gebreken
 • Risicoklasse indeling
 • Advies m.b.t. het onderhoud van de boom

Daarnaast wordt de boom ingemeten en (letterlijk) in kaart gebracht. Je hebt dan een soort paspoort van je boom. Het wordt ook wel een bomenpaspoort genoemd.

Wat is een bomenpaspoort?

In een bomenpaspoort staan alle belangrijke gegevens vermeld. Zoals de

 • Boomsoort
 • geschatte leeftijd/plantjaar
 • conditie
 • levensverwachting
 • onderhoudstoestand
 • beleid status

Met dit bomenpaspoort heb je een VTA-rapportage met een heldere vormgeving en duidelijk leesbare resultaten van de VTA-inspectie. Neen contact op als u meer informatie nodig hebt.

Hoe wordt de boom in kaart gebracht bij een VTA controle?

De boom wordt ingemeten met GPS en verwerkt op een kaart zoals u hieronder kunt zien

VTA-controle-GPS

Zelf gebruik ik meerder methodes om onder andere de conditie en toestand van de boom te bepalen. Zoals bijvoorbeeld de IBA-methode die vooral veel kennis van zwamaantastingen vereist. Van de meest voorkomende zwamaantastingen bij bomen heb ik door de jaren heen een uitgebreide database met afbeeldingen en informatie opgebouwd. Deze kennis zet ik weer in bij de boomveiligheidsinspecties en deel ik weer met vakgenoten.  Hier vindt u meer informatie over zwamaantastingen.

Kennis van de kroonarchitectuur is ook van belang om de boomveiligheid te kunnen beoordelen. Iedere boom is opgebouwd volgens een bouwplan of kroonarchitectuur. Door de kroon goed te bestuderen kan ik aflezen of en welke mechanische gebreken er aanwezig zijn.

Bij aanwezige holtes beoordeel ik met een speciale prikstok met maatverdeling of de holte geen gevaar vormt voor de boom. De stam wordt beoordeeld door met een houten hamer de stam te bekloppen. Aanwezige niet zichtbare holtes kunnen hiermee ook opgespoord worden.

Mijn onderzoek voer ik uit op basis van jarenlange ervaring in het onderzoeken van bomen.

Om mijn vakkennis op peil te houden, volg ik regelmatig bijscholing.

Wat kun je verwachten van een VTA-controle (boomveiligheidscontrole?

Met alleen een VTA- controle ben je er natuurlijk niet. De gegevens die tijdens de inspectie ook wel veldwerk genoemd worden allemaal genoteerd in een VTA-registratie formulier. Deze gegevens en het eventuele advies wordt in een helder en overzichtelijk rapport weergegeven. De aanwezige boom of bomen worden met gps ingemeten en in een overzichtskaart gezet zodat de locatie van de individuele boom duidelijk is. Voor elke boom wordt een advies op maat opgesteld zodat er bijvoorbeeld snoeionderhoud uitgevoerd kan worden.

Wanneer moet een VTA controle worden uitgevoerd?

Dat licht onder meer aan de standplaats van de boom en in welke risicoklasse deze valt. Bomen langs drukke wegen (provinciale wegen, ontsluitingswegen etc.) die moeten jaarlijks gecontroleerd worden. Daarnaast is dus afhankelijk van de risicoklasse.

Welke risicoklassen heb je voor bomen?

 • Boom zonder gebreken periodieke controle eens in de vijf jaar.
 • Tijdelijke risicoboom, Boom met gebreken, maar na uitgevoerd onderhoud een boom zonder gebreken.
 • Risicoboom, een boom met een of meerder gebreken die een reëel risico vormen. Welke ingreep nodig is om de boom weer veilig te stellen is afhankelijk van het soort gebrek wat is geconstateerd.
 • Attentieboom, boom met gebreken, maar deze boom levert op moment van controle (nog) geen risico op. Wel jaarlijkse controle aanbevolen.

Voor wie is een VTA controle nodig

In principe heeft iedere boomeigenaar een zorgplicht en dus met enige regelmaat een VTA- controle nodig voor zijn boom of bomen. Zo voldoe je aan de eisen die voor boomeigenaren zijn gesteld

Vta controle kosten

De kosten van een VTA- controle of boomveiligheidscontrole hangt af van verschillende factoren. Zoals bijvoorbeeld de standplaats, reisafstand, wensen voor advies e.d.

Wat gebeurt er na een VTA-controle

Na een VTA – controle volgt er een advies voor de onderzochte bomen. Bijvoorbeeld het opstellen van een bomenbeheerplan waarin duidelijk staat omschreven wel onderhoud de bomen nodig hebben. Bomen kunnen dan mooi gezegd “duurzaam in stand worden gehouden”.

VTA controle laten uitvoeren?

Als u een VTA controle of boom effect analyse wilt laten uitvoeren bent u hier aan het juiste adres, vraag een vrijblijvende offerte aan via het contactformulier

VTA-controle
Scroll naar boven