VTA controle

VTA controle laten uitvoeren? Neem vrijblijvend contact met ons op

Wat is een VTA controle

De VTA controle is een manier om naar een boom te kijken en te controleren op  eventueel aanwezige gebreken en ziekten. VTA staat voor de Engelse woorden Visual Tree Assessement, in gewoon Nederlands heet dat  visueel boom onderzoek.

VTA-controle-bomen

Waarom een VTA controle

Als er bij jouw in de tuin bomen staan, dan heb je als boomeigenaar een zogeheten zorgplicht voor deze bomen. Door je bomen visueel te laten onderzoeken en te onderhouden voldoe je aan deze zorgplicht. Je kunt een VTA-controle uit laten voeren voor één of meerder bomen.

Wat houdt zorgplicht voor bomen in?

In Nederland heb je als eigenaar van een boom een wettelijke zorgplicht, het is je eigen verantwoording er voor te zorgen dat uw boom in goede gezondheid en conditie is. Een boom mag natuurlijk nooit een gevaar vormen voor de veiligheid

Is je boom in slechte conditie en er ontstaat schade of letsel als gevolg van gebreken aan je boom, dan kun je daarvoor aansprakelijk worden gesteld met alle vervelende gevolgen van dien.

Hoe wordt een VTA controle uitgevoerd

De bomen worden tijdens een VTA- controle visueel geïnspecteerd. Als boomveiligheidsinspecteur kijk ik tijdens deze controle heel gericht de hele boom na op eventueel zichtbare gebreken en aantastingen. Om een VTA-inspectie goed uit te kunnen voeren is een goede opleiding en veel ervaring nodig.

Zelf gebruik ik meerder methodes om onder andere de conditie en toestand van de boom te bepalen. Zoals bijvoorbeeld de IBA methode die vooral veel kennis van zwamaantastingen vereist. Van de meest voorkomende zwamaantastingen bij bomen heb ik door de jaren heen een uitgebreide database met afbeeldingen en informatie opgebouwd. Deze kennis zet ik weer in bij de boomveiligheidsinpecties en deel ik weer met vakgenoten.  Hier vindt u meer informatie over zwamaantastingen.

Kennis van de kroonarchitectuur is ook van belang om de boomveiligheid te kunnen beoordelen. Iedere boom is opgebouwd volgens een bouwplan of kroonarchitectuur. Door de kroon goed te bestuderen kan ik aflezen of en welke mechanische gebreken er aanwezig zijn.

Bij aanwezige holtes beoordeel ik met een speciale prikstok met maatverdeling of de holte geen gevaar vormt voor de boom. De stam wordt beoordeeld door met een houten hamer de stam te bekloppen. Aanwezige niet zichtbare holtes kunnen hiermee ook opgespoord worden.

Mijn onderzoek voer ik uit op basis van jarenlange ervaring in het onderzoeken van bomen.

Om mijn vakkennis op peil te houden, volg ik regelmatig bijscholing.

Wat kun je verwachten van een VTA controle

Met alleen een VTA- controle ben je er natuurlijk niet. De gegevens die tijdens de inspectie ook wel veldwerk genoemd worden allemaal genoteerd in een VTA registratie formulier. Deze gegevens en het eventuele advies wordt in een helder en overzichtelijk rapport weergegeven. De aanwezige boom of bomen worden met gps ingemeten en in een overzichtskaart gezet zodat de locatie van de individuele boom duidelijk is. Voor elke boom wordt een advies op maat opgesteld zodat er bijvoorbeeld snoeionderhoud uitgevoerd kan worden.

Wanneer moet een VTA controle worden gedaan

Wanneer een VTA- controle uitgevoerd moet worden hang helemaal van de omstandigheden af. De plaats waar de boom staat speelt een grote rol. Als de boom naast bijvoorbeeld een drukke doorgangsweg staat, dan is jaarlijkse controle aan te bevelen. Staat de boom in een achtertuin met een ruime groeiplaats, dan is één keer in de 3 tot 5 jaar voldoende. Ik adviseer u graag op maat hierin.

Voor wie is een VTA controle nodig

In principe heeft iedere boomeigenaar een zorgplicht en dus met enige regelmaat een VTA- controle nodig voor zijn boom of bomen. Zo voldoe je aan de eisen die voor boomeigenaren zijn gesteld

Wat kost een VTA controle

De kosten van een VTA- controle hangt af van verschillende factoren. Zoals bijvoorbeeld de standplaats, reisafstand, wensen voor advies e.d.

Wat gebeurt er na een VTA-controle

Na een VTA – controle volgt er een advies voor de onderzochte bomen. Bijvoorbeeld het opstellen van een bomenbeheerplan waarin duidelijk staat omschreven wel onderhoud de bomen nodig hebben. Bomen kunnen dan mooi gezegd “duurzaam in stand worden gehouden”.

VTA controle laten uitvoeren?

Als u een VTA controle of boom effect analyse wilt laten uitvoeren bent u hier aan het juiste adres, vraag een vrijblijvende offerte aan via het contactformulier

VTA-controle

    Scroll naar top