boomverzorging Amersfoort

Boomverzorging Amersfoort

Dé boomverzorger voor de regio, ook voor boomadvies op maat

Boomverzorging Amersfoort

Boomverzorging Amersfoort.
Jansen boomverzorging is uw allround vakman voor het kappen van bomen in Amersfoort en omgeving,

Wij zijn uw vakman bij uitstek voor het verwijderen van bomen op elke denkbare plaats.

Als boomverzorger en bovendien als bioloog hebben we in het bijzonder de duurzaamheid en instandhouding van bomen voor ogen.

Een boom is prachtig als hij in uw omgeving staat, aan de andere kant kan een boom soms helaas tot last zijn, of gaat hij dood.

Vanuit een VTA controle kan blijken dat de levensduur en daarnaast de gevaarzetting van de boom aanleiding geeft tot kappen.

Jansen boomverzorging en VTA controles in Amersfoort heeft de juiste kennis, technische middelen en ervaring in huis uw boom veilig te kunnen kappen.

Aangezien wij op alles voorbereid zijn kan dat zelfs op de meest moeilijke locaties. Wij herkennen feilloos iedere boom

Boomverzorging Amersfoort
Jansen boomverzorging en boomadvies

Boomverzorger Amersfoort

Als boomverzorger en bioloog hebben we in de eerste plaats duurzaamheid en instandhouding van bomen voor ogen. Maar in de tweede plaats hebben we ook de veiligheid hoog in het vaandel als een boom tot last is of onveilig wordt

Vanuit een VTA controle kan blijken dat de levensduur en gevaarzetting van de boom aanleiding geeft tot kappen.

Boom verwijderen Amersfoort

Kappen, vellen of rooien. Verschillende termen voor dezelfde klus. Jansen boomverzorging is voor deze klus de vakman bij uitstek.

Boomverzorging Amersfoort nodig? Jansen boomverzorging heeft in de eerste plaats de juiste kennis en in de tweede plaats de noodzakelijke technische middelen en ervaring in huis om uw boom veilig te verwijderen.

Zelfs op de meest moeilijke locaties.

We zijn vakkundig en weten waar we mee bezig zijn.

Flora en fauna

In de Flora en fauna wet is natuurvriendelijk werken uitgangspunt. De wet spreekt hierbij van een ‘algemene zorgplicht’ (artikel 2). Vanuit deze zorgplicht dient iedereen ‘voldoende zorg’ in acht te nemen voor alle in het wild voorkomende planten en dieren (en dus niet alleen de beschermde) en hun leefomgeving.

Vanuit de natuurwetgeving wordt gevraagd om een ter zake deskundige

VTA controle Amersfoort

Als boomeigenaar dient u te voldoen aan de algemene zorgplicht. Uit deze zorgplicht komt voort dat een boom periodiek en op systematische wijze visueel geïnspecteerd moet worden door een deskundige. Indien er tijdens een boomveiligheidscontrole gebreken worden geconstateerd dient er actie ondernomen te worden om de bijbehorende risico’s te beperken.

Boomveiligheidscontroles worden veelal uitgevoerd door gebruikt te maken van de VTA-methode (Visual Tree Assessment). Bomen worden met behulp van deze methodiek visueel beoordeeld op biologische en mechanische symptomen die duiden op (verborgen) gebreken.

Jansen boomadvies is gespecialiseerd in het uitvoeren van boomveiligheidscontroles

Klimtechnieken

Jansen boomverzorging Amersfoort onderscheidt zich door het inzetten van de meest geavanceerde klimmaterialen en technieken. 

Wij bieden daarom voor elke boomklus een passende oplossing. Met onze kennis en materialen werken we:

  • Zorgvuldig en zonder schade
  • In monumentale en complexe bomen
  • Op de meest moeilijke locaties
boomverzorging

Boomadvies Amersoort

Boomadvies Amersfoort, Jansen boomadvies, adviesbureau voor bomen en ecologie

Jansen boomadvies is gespecialiseerd in boomonderzoek, advies en ecologie. We hebben de kennis en ervaring om u bij te staan en te adviseren bij uw vragen over uw boom of bomen.

Ons boomonderzoek doen we op basis van jarenlange praktijkervaring, gedegen en actuele kennis en technieken. Ons boomonderzoek wordt gevolgd door een praktisch en onafhankelijk advies. Dat kan mondeling of in de vorm van een rapportage. Onze rapportage geeft in heldere en duidelijke taal advies over uw bomen.

Meer informatie over boomadvies:

Voor vragen of advies kunt u ook vrijblijvend het contactformulier invullen.

Boomverzorger

Jansen boomverzorging Amersfoort helpt u als er een probleem is met uw boom of bomen.

Uw boom wordt op een veilige en deskundig manier gekapt en afgevoerd.

Al staat uw boom op de meest moeilijke plaats. voor Jansen boomverzorging Amersfoort is geen klus te moeilijk.

Omdat wij jarenlange ervaring hebben met boomverzorging in zijn algemeen kunne we u altijd een passende oplossing bieden.

 

Scroll naar boven