Flora en fauna quikscan

Flora en fauna quikscan uit laten voeren? U kunt bij Jansen boomverzorging en boomadvies terecht voor het uitvoeren van een flora en faunacheck volgens de geldende voorschriften.

De wet Natuurbescherming spreekt van een ‘algemene zorgplicht’ (artikel 2). Het stelt dat u ‘voldoende zorg’ in acht dient te nemen voor alle in het wild voorkomende (dus niet alleen beschermde) planten en dieren en hun leefomgeving.

Door het uitvoeren van een quickscan krijgt u ecologische risico’s goed in beeld.
Met een quickscan voorkomt u vertraging van uitvoering en voldoet u aan wettelijke eisen.

We leveren een quickscan op maat.

Voor een kwalitaiteve quickscan maken we gebruik van bureau en veldwerkonderzoek.

Tijdens een eerste bureau onderzoek wordt onderzocht welke plant- en diersoort te verwachten zijn op de planlokatie. Vervolgens wordt ‘in het veld’ onderzocht en vastgesteld of beschermde soorten aanwezig zijn, verwacht worden of afwezig zijn.

U ontvangt een helder rapport met resultaten en vervolgstappen (indien relevant).

Ook voor boom effect analyse en VTA-controle

Flora en fauna deskundige

Rinus Jansen van Jansen boomverzorging en boomadvies is bekend met beschermde soorten en hun biotopen.

Jansen is gecertificeerd werkvoorbereider/bedrijfsleider bestendig beheer volgens niveau 3 van vereniging stadswerk Nederland.
Daarnaast heeft hij een afgeronde HBO opleiding Biologie, met als didactische specialisatie veldwerk (o.a. flora en fauna inventarisaties). De afgelopen 18 jaar heeft hij broedbiologisch onderzoek uitgevoerd voor de Roofvogelwerkgroep Nederland.

Rinus Jansen is deskundig en actief op het gebied van soortenbescherming en o.a. aangesloten bij:
– kring praktiserende boomverzorgers
– SOVON werkgroep roofvogels Nederland
– micologische vereniging

Vul het contactformulier even in voor meer informatie

[contact-form-7 id=”136″ title=”Contactformulier”]

 

Scroll naar boven